Ưu đãi Khai trương

Booking Period: 01/06/2022 – 31/12/2022
Staying Period: 01/06/2022 – 31/12/2022

Discount 20% all rate & room.

KHÁM PHÁ THÊM